Uppdaterat mjukvaran för wigilius.se

Nu har man tagit modet till sig och uppdaterat servern från Mac OS Tiger (10.4) till Leopard (10.5).

Först gjorde jag lite sökningar på nätet om alla mjukvaror fungerade som de skulle, dock så fanns inte senaste PHP med de tillägg som jag behövde med i Leoparden, så jag fick kompilera PHP själv. Det skulle visa sig vara knepigt tack vare att Apachen som levereras med Leoparden är kompilerad för 64-bit, tänkte ju att då är det ju bara att kompilera PHP för 64-bit…nehe du, då blev det strul med andra tillägg som Gettext, som inte gick att kompilera i 64-bit. Provade även att kompilera för både 32-bit och 64-bit men det gick inte heller.

Så lösningen blev att kompilera en 32-bitars Apache över den befintliga i Leopard och voilá, så var problemet löst! Och det var tämligen enkelt…

Gjorde som följer:

Först installerade jag libjpg & libpng (behövs för att kompilera GD m.fl.) som kan hittas här.
Sedan kompilerade jag GD (finns här) som PHP ska ha, med dessa komandon:

./configure
make
sudo make install

sedan Gettext (finns här) som behövs till PHP, för att kunna använda olika språk i Gallery2.
Kompilerade med samma kommandon som ovan.

Installerade sedan MySQL (finns här) som behövs för det mesta i webbside-väg men även för att kunna kompilera PHP bl.a.

Apache2 här näst (finns här), det var lätt, man väljer bara vilken ”layout” man vill ha och i mitt fall valde jag ”Darwin”, eftersom den skriver över den befintliga Apachen, så det blir precis som original om man säger så 🙂
Använde denna hjälpsamma guide och använde sedan dessa kommandon:

./configure -enable-layout=Darwin -enable-mods-shared=all -with-ssl=/usr -with-mpm=prefork -disable-unique-id -enable-ssl -enable-dav -enable-cache -enable-proxy -enable-logio -enable-deflate -with-included-apr -enable-cgi -enable-cgid -enable-suexec
make
sudo make install

Nu till PHP (finns här), följde denna guide men använde en liten annan konfiguration, eftersom jag skulle ha med GD och Gettext bl.a. Så jag använde dessa kommandon:

./configure -prefix=/usr/local/php5 -mandir=/usr/share/man -infodir=/usr/share/info -sysconfdir=/etc -with-zlib -with-zlib-dir=/usr -with-openssl -enable-exif -enable-ftp -enable-mbstring -enable-mbregex -enable-sockets -with-mysql=/usr/local/mysql -with-mysqli=/usr/local/mysql/bin/mysql_config -with-apxs2=/usr/sbin/apxs -with-gd -with-gettext -enable-fastcgi -enable-cgi -with-jpeg-dir=/usr/local -with-png-dir=/usr/local
make
sudo make install

Glöm inte att använda ”make” och ”sudo make install” som separata kommandon!

Sedan installerade jag även ImageMagick (finns här), är bra att ha till Gallery 2 eftersom den har bättre bildkvalité än GD. Installerade med dessa kommandon:

./configure
make
sudo make install

Sist men inte minst så installerade jag Postfix (finns här) för att hantera mailen, gjorde det med detta kommando:

make makefiles CCARGS="-DUSE_SASL_AUTH -DUSE_CYRUS_SASL -I/usr/include/sasl" AUXLIBS="-L/usr/lib -lsasl2"

Sedan var det bara att kopiera tillbaks all information, konfigurera alla små grejer och kontrollera att allt fungerade som det skulle!
Och det verkar det ju göra!